<th id="y3xxd"></th>
  1. <tbody id="y3xxd"><pre id="y3xxd"></pre></tbody>

   <rp id="y3xxd"></rp>
   <span id="y3xxd"></span>

   Torquem?ling


   Kontinuerlig moment og effekt (Hk eller kW) m?ling p? en roterende aksel.

   – Brug Torque Track Revolution – TTR systemet er designet til langvarige, stabile m?linger af drejnings momentet eller effekten p? en aksel, og udf?rt med induktiv overf?rsel af data fra akslen, kan eftermonteres p? akslen uden at g?re indgreb.

   Systemet er beregnet til b?de nye og eksisterende aksler, en komplet installation tager typisk 4…6 timer.

   Akseldelen bliver fremstillet efter kunde specifikationer, og d?kker aksel st?rrelser op til 1016 mm.

   Systemet best?r af en fastmonteret del, der fastg?res p? et beslag, samt en del der monteres p? akslen.

   N?r systemet er i drift overf?res alle data induktivt imellem disse 2 enheder.

   M?ling af drejningsmoment bruges i h?j grad p? alle typer af skibe

   Torquem?lingen kan ogs? bruges som alarm. Stiger drejnings momentet, kan der afgives en alarm. Det kan v?re drejnings momentet p? en tr?kaksel, pumpe aksel eller anden aksel.

   Torque systemet er nemt at eftermontere p? en aksel uden indgreb

   Der medf?lger en beskrivelse af hvorledes udstyret monteres. Hvis kunden ?nsker det, s??kan vi tilbyde vores kompetente servicefolk til at st? for montagen.

   L?s denne artikel fra bladet Maskinmesteren s. 42,43 og 44

   Continuous torque and power ( HP or kW) measurement on a rotating shaft.

   – Use Torque Track Revolution – TTR system is designed for long -term , stable measurements of the rotation torque or power to a shaft , and performed with inductive data transfer from the shaft.

   The system is designed for both new and existing shafts, a complete installation typically takes 4 .. 6 hours.

   The shaft portion is produced according to customer specifications , and covers shaft sizes up to 1016 mm .

   The system consists of a fixed portion fixed to a bracket , and a part which is mounted on the shaft.

   When the system is in operation all data is transferred inductively between these 2 devices.

   Measurement of torque is used heavily on all types of ships or in the industry

   Power on the shaft can be used to calculate the specific heat of an engine.

   Torque measurement can also be used as an alarm . Ladders rotation torque can be an alarm . It may be the rotation torque on a drive shaft , pump shaft or other shaft.

   Torque system is easy to mount on a shaft without interference

   Included is a description of how the equipment is installed . If the customer wishes, we can offer our competent service people to stand for mounting.

   ?

   ?

   ?

   Produktoversigt

   手机真钱棋牌